collagen recommend

เราคัดสรรบทความดีๆที่มีประโยชน์และศาสตร์แห่งอาหารเสริมคอลลาเจนมาไว้ที่นี่ ให้คุณได้รู้ข่าวสารด้านคอลลาเจนที่ถูกต้อง

คอลลาเจนความสัมพันธ์กับอายุ…

     การทานคอลลาเจนบางคนเชื่อว่าเป็นกระแส แต่หารู้ไม่ว่าการทานคอลลาเจนอย่างสม่ำเสมอ อย่างต่อเนื่องมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าที่คิด…

   นั่นเป็นเพราะว่า…

       คอลลาเจนที่ผลิตได้เองตามธรรมชาติในวัยเด็กกับคนอายุเกิน 30 ปีขึ้นไปนั้นมีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ  ยิ่งการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน มีผลโดยตรงต่อการเสื่อมและลดลงของคอลลาเจนในร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

     ชีวิตที่รีบเร่ง ทานอาหารไม่ตรงเวลาและอาหารที่ทานเข้าไปนั้นยังไม่มีสารอาหารที่ดีพอ ยิ่งทำให้คอลลาเจนในกระบวนการธรรมชาติสร้างได้ไม่เต็มที่ การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่มีคุณภาพ ในที่นี้สื่อถึงการนอนที่ไม่เต็มอิ่ม นอนดึกตื่นเช้า และต้องรีบออกไปทำงาน ปาร์ตี้สังสรรค์ ดื่มแอลกอฮอล์

      สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้คอลลาเจนไม่เพียงพอในกระบวนการเกิดเองตามธรรมชาติของร่างกาย จะทำอย่างไรกับอายุที่มากขึ้นแล้วสวนทางกับ คอลลาเจนที่ลดน้อยลง

     ต้องทำความเข้าใจว่าการทานคอลลาเจนเพื่อหวังผลในแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกัน การทานคอลลาเจนในอายุที่มากขึ้นควรทานตามความต้องการของร่างกายที่แสดงออกมา เช่น   หากปวดข้อและเข่า ควรทานคอลลาเจนชนิดที่ 2 หากอยากผิวใสขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้น ควรเลือกทานคอลลาเจนชนิดที่ 1และ 2 หากออกกำลังกายแล้วอยากมีกล้ามเนื้อที่มีกำลังมากขึ้น ควรทานคอลลาเจนชนิดที่ 3 เป็นต้น

     แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อายุที่มากขึ้นการเห็นผลลัพธ์ในแต่ละบุคคลย่อมต่างกันออกไป บางคนอาจจะทานแล้วเห็นผลไว บางคนช้า ” เนื่องจากร่างกายคนเรานั้นมีการดูดซึมในแต่ละคนไม่เท่ากันนั่นเอง “

       เพราะฉะนั้นทานคอลลาเจนแล้ว ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีสารอาหารครบในแต่ละมื้อ เลี่ยงการทานแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกิน

      และที่สำคัณต้องทาครีมกันแดดทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพื่อป้องกันผิวจากรังสี UV อันเป็นตัวการสำคัญในการทำลายคอลลาเจน

บทความแนะนำ