collagen recommend

เราคัดสรรบทความดีๆที่มีประโยชน์และศาสตร์แห่งอาหารเสริมคอลลาเจนมาไว้ที่นี่ ให้คุณได้รู้ข่าวสารด้านคอลลาเจนที่ถูกต้อง

คอลลาเจนกับกระดูกและโรคข้อเข่าเสื่อม

     บำรุงกระดูกต้อง คอลลาเจนไทป์ 2

    คอลลาเจนไทป์ 2 คือส่วนประกอบหนึ่งของกระดูกและข้อต่อต่างๆทั่วร่างกาย คอลลาเจนชนิดนี้มีหน้าที่ในการช่วยซ่อมแซมกระดูกอ่อน เพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อต่อต่างๆได้ดี

    เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วทานคอลลาเจนสามารถช่วยเรื่องระบบกระดูกและข้อเข่าได้จริงหรือไม่

การทานคอลลาเจนสามารถลดการปวดจากอาการข้อเข่าเสื่อมได้ 
“แต่ไม่สามารถซ่อมแซมกระดูกอ่อนที่เสื่อมได้”

 

ซึ่งการซ่อมแซมส่วนที่เสื่อมไปแล้วนั้นจะต้องใช้กระบวนการรักษาของร่างกายในแต่ละบุคคลนั้นๆ รวมไปถึงการวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยแพทย์

       เราสามารถทานคอลลาเจนไทป์ 2 เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อได้ และยังสามารช่วยลดอาการเจ็บปวดตามข้อต่อในผู้สูงอายุได้ การทานคอลลาเจนนั้นต้องทานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องกัน 

        โดยทานคอลลาเจนในช่วงที่ท้องว่าง และควรเลือกทานคอลลาเจนที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล การแต่งกลิ่นเพิ่มเติม ควรทารคอลลาเจนที่บริสุทธิ์และเลือกแหล่งผลิตที่ปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน อย.

บทความแนะนำ